Je vertrok, en leegde een container vol van emoties onder mijn bed. Wat had ik graag mooi afscheid van je willen nemen, met veel tranen en een kus Heeft Shakespeare nu voor niets al die moeite gedaan? In mijn hoofd vormt zich een lange monoloog Tegen wie moet ik anders spreken nu jij hier niet […]

Read more about Wat jij wil »

Met je zachte handen glij je binnen in één volle blik en een hartslag later hunker ik onzichtbaar naar een volgende streling van je vingers langs mijn huid Je aait het onbekende weg Ik adem je in, wentel als spiraal om je heen, stroom weg, en kom weer terug laat alles los zoals jij, meevloeiend […]

Read more about Als eb en vloed »

Hij bleef creatievere: zijn koffers doorzichtig uit plastic geplastificeerd zodat zijn plastiek volmaakt opvallend was door zeer plastische eenvoud. Alleen de inhoud was niet zo allerdaags privé en hing aan een draad plastisch opvallend en om te bekijken voor het gemak van de kijkers. Er bleef weinig te raden al zouden zij openbarsten van overbodige […]

Read more about Open »

Geen onderwerp wil ik schuwen Heb lang niet alles eens gedaan Dit keer wil ik gaan schrijven Over hoe mijn eerste keer is gegaan… Er was dus eens een meisje En een myst’rieuze vreemdeling Als ik hem bij naam zou noemen Zou dat de spanning drukken Het verhaaltje is nogal geijkt Hij keek me aan […]

Read more about P*rno »

ik dicht me dichter naar jou ik dicht jou dichter bij mij dichter en dichter ik dicht jouw hart open ik dicht tot je zwicht voor mij

Read more about Dichter »

hide totop