Hoe weet gij ‘t dan zoo wel, na ‘s winters duisterheden te hebben doorgestaan, met welk een verruwpracht gij dekken zult uw hoofd, o edel boomgeslacht, nu ‘t weêrom lente wordt en ‘t jaar is omgeleden? Hoe zie ‘k u, vuil en zwart van velle, en ongedaan, nog eer gij blâren toogt, vol lieve blommen […]

Read more about HOE WEET GIJ ‘T DAN ZOO WEL »

De regen kust mijn vensters weer, De donkre winden sollen Het droeve liedje van weleer Langs alle huizebollen; Een dorre tak gaat heen en weer, En van zijn blâren rollen De natte tranen telkens neer – Altijd weer volgezwollen. 0: met de zon om ‘t hoofd gewonden, Met geld en goed en zoet-gezind – Wien […]

Read more about Herfstregen »

hide totop